dr Stefan Owecki Kancelaria Biegłego Rewidenta
Audyt & Konsultacje
60- 375 Poznań, ul. Szronowa 10/2

 

 

STRONA GŁÓWNA

O NAS

NASI KLIENCI

NASZE USŁUGI

- Kontakt z KBR dr Owecki -

Korespondencje prosimy przesyłać na powyższy adres:


Szybki kontakt z właścicielem Kancelarii: tel. 607 328 576 lub 61- 861- 44- 73

Jeżeli życzą sobie Państwo szczegółową ofertę na badanie sprawozdania finansowego,
prosimy przesłać wypełniony blankiet informacyjny.

Blankiet Informacyjny


Nazwa Firmy
Adres Firmy
ulica
kod pocz.
miasto
Telefon
Fax
E-mail
Adres Internetowy


Karta klienta
Dane finansowe

  rok poprzedni plan na rok badany
Przychody
Suma bilansowa
Wynik finansowy netto
Liczba zatrudnionych
Liczba dostawców i odbiorców
Czy jednostka jest wielozakladowa?
podaj liczbe oddzialów i ich lokalizacje
Czy oddziały prowadzą odrębne księgi rachunkowe i czy sporządzają sprawozdanie finansowe?

Czy w roku bieżącym zaszły istotne zmiany organizacyjne lub czy są przewidywane?
opisz ich charakter

Czy sprawozdanie za rok poprzedni było objęte badaniem?
podaj rodzaj opinii i powód ewentualnego zastrzezenia.
Czy badanie bedzie obejmowalo sprawozdanie skonsolidowane? TAK   NIE
Okres podlegający badaniu
Preferowany termin zakończenia badania

Dane kontaktowe osoby upoważnionej do kontaktu
nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres email

Uwagi.

Dziękujemy.

STRONA GŁÓWNA | O NAS | NASI KLIENCI | NASZE USŁUGI

 

.