dr Stefan Owecki Kancelaria Biegłego Rewidenta
Audyt & Konsultacje
Poznań

 

 

STRONA GŁÓWNA

NASZE USŁUGI

NASI KLIENCI

KONTAKT

- Założenie Kancelarii.

Kancelaria Biegłego Rewidenta dr Stefan Owecki rozpoczęła działalność w połowie 2003 roku.
Dr Owecki, biegły rewident- założyciel i właściciel Kancelarii jest profesjonalistą z
wieloletnim doświadczeniem uzyskanym m.in. z pracy w bankach i w dużej
międzynarodowej firmie audytorskiej.

- Uprawnienia.

Kancelaria Biegłego Rewidenta dr Stefan Owecki jest podmiotem uprawnionym do badania
sprawozdań finansowych, wpisanym pod numerem ewidencyjnym 2817 na listę podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdań, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

- Odpowiedzialność.

Zgodnie z wymogiem ustawowym, Kancelaria jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej
z tytułu wykonywania zawodu.


STRONA GŁÓWNA | NASZE USŁUGI | NASI KLIENCI | KONTAKT