dr Stefan Owecki Kancelaria Biegłego Rewidenta
Audyt & Konsultacje
Poznań

 

 

STRONA GŁÓWNA

O NAS

NASI KLIENCI

KONTAKT

- Usługi.

Podstawowym celem działalności Kancelarii jest świadczenie usług audytorskich.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzane jest zgodnie z zasadami i wymogami
określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz 591
z późn. zm.) oraz w normach zawodowych i kodeksie etyki zawodowej wydanymi przez
Krajową Radę Biegłych Rewidentów.


Poza tym wykonujemy również
:

- ekspertyzy ekonomiczno- finansowe,

- przeglądy sprawozdań finansowych,

- due diligence,

- prowadzenie ksiąg rachunkowych,

- doradztwo w zakresie zarządzania.

STRONA GŁÓWNA | O NAS | NASI KLIENCI | KONTAKT